Dokumenty do pobrania

Akty prawne i regulaminy

Stan wodomierzy

Pełnomocnictwo

Oświadczenie

Regulamin rozliczenia dostawy mediów do lokali we wspólnotach mieszkaniowych

Regulamin porządku domowego

 wymagany własnoręczny podpis (dotyczy: oświadczenie o osobach zamieszkałych w lokalu, druk odczytu wodomierzy, pełnomocnictwo do głosowania)

TELEFONY KONTAKTOWE

tel. / fax sekretariat

(+48) 55 611 02 80

U

tel. administracja

(+48) 55 611 02 81 – 82

h

tel. księgowość

(+48) 55 611 02 85

Pogotowie wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe :   780-065-322

(codziennie po godzinie 15:00 oraz w dni wolne i święta od 7:00 do 22:00)


NUMERY ALARMOWE

112

Numer
alarmowy

991

Pogotowie energetyczne

992

Pogotowie
gazowe

993

Pogotowie ciepłownicze

994

Pogotowie wodociągowe

986

Straż Miejska

997

Policja

998

Straż Pożarna

999

Pogotowie ratunkowe