Usługi

Przydzielamy każdej Wspólnocie inspektora do spraw administracyjno – technicznych odpowiedzialnego za nieruchomość i bieżącą obsługę mieszkańców

Obsługa administracyjna

Obsługa księgowo - finansowa

Obsługa techniczna

Obsługa administracyjna

– zawieranie umów z dostawcami mediów,
– negocjowanie i zawieranie umów z ubezpieczycielami nieruchomości,
– prowadzenie negocjacji i przygotowanie dokumentów niezbędnych do pozyskania kredytu inwestycyjnego, dofinansowania,
– przygotowanie wszelkich uchwał i dokumentów niezbędnych do funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej,
– zwoływanie i prowadzenie zgodnie z Ustawą o własności lokali zebrań Wspólnot Mieszkaniowych,
– reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed wszystkimi organami zewnętrznymi.

 

Obsługa księgowo – finansowa

– prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów i kontrahentami,
– obsługa rachunków bankowych Wspólnoty Mieszkaniowej,
– windykacja należności,
– przygotowanie okresowych raportów finansowych,
– sporządzanie rocznych sprawdozdań finansowych,
– rozliczenie wodomierzy i ciepłomierzy.

Obsługa techniczna

– prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,
– wykonywanie przeglądów : technicznych budynku, gazowych, instalacje elektrycznej, przeglądów kominowych,
– kompleksowy nadzór nad prowadzonymi inwestycjami.

TELEFONY KONTAKTOWE

tel. / fax sekretariat

(+48) 55 611 02 80

U

tel. administracja

(+48) 55 611 02 81 - 82

h

tel. księgowość

(+48) 55 611 02 85

Pogotowie wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe :   780-065-322

(codziennie po godzinie 15:00 oraz w dni wolne i święta od 7:00 do 22:00)


NUMERY ALARMOWE

112

Numer
alarmowy

991

Pogotowie energetyczne

992

Pogotowie
gazowe

993

Pogotowie ciepłownicze

994

Pogotowie wodociągowe

986

Straż Miejska

997

Policja

998

Straż Pożarna

999

Pogotowie ratunkowe